Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks

Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks

หลังจากที่ทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ได้นำเสนอเทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆ ทาง ซินเนอร์จี้ซอฟต์เวบบอร์ด มาเป็นเวลาพอสมควร ทางเราจึงอยากนำเสนอการจัดอันดับเทคนิคการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุด เป็นการขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจการบริการจากทางซินเนอร์จี้ซอฟต์

เรามาเริ่มต้นกันด้วย

อันดับ 1 - เอา Template จาก Autocad มาใช้ใน Inventor

 Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks - tip 1

อันดับ 2 - การปรับแต่งคีย์ลัด

Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks - tip2

อันดับ 3 - การใช้คำสั่ง Demote และ Promote เพื่อจัดการ Part

Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks - tip3

อันดับ 4 - ดึงค่า Property ต่างๆ มาแสดงใน Drawing

Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks - tip4

อันดับ 5 - Tangent Constrain Shortcut in Sketch

Top 5 Autodesk Inventor Tips & Tricks - tip5

 

หวังว่าคงถูกใจหลายๆ คนที่ใช้โปรแกรม Autodesk Inventor กัน ถ้าใครอยากให้ทางทีมงานนำเสนอการใช้งานอะไร สามารถบอกเราได้ในทาง Fanpage ได้เลย