Autodesk Building Design Suite

Autodesk Building Design Suite

Autodesk Building Design Suite 2014
เป็นการรวมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานออกแบบก่อสร้างระดับสากล บนแนวความคิด BIM ด้วย Autodesk Building Design Suite 2014 จากซินเนอร์จี้ซอฟต์ ที่มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างสรรค์งาน ได้เหนือกว่าคู่แข่งอื่น ประสานงานกันระหว่าง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของ ได้อย่างครบวงจร

Read more...