มีอะไรใหม่ใน Autodesk Revit 2014

Autodesk Revit 2014 What's new

Autodesk Revit 2014 มีการเพิ่มความสามารถของโปรแกรมใหม่ๆดังนี้ (หมายเหตุ Autodesk Revit จะเป็นโปรแกรมที่รวมทั้ง Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure และ Autodesk Revit MEP ไว้ในตัวเดียวกัน)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพื่มเติม..