AutoCAD Electrical 2010

AutoCAD Electrical 2010

AutoCAD Electrical เป็นออโตแคดสำหรับผู้ออกแบบงานระบบวงจรอิเลคทรอนิคส์ เพื่อสำหรับสร้างและเปลี่ยนแปลงระบบความคุมอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งได้รวบรวมความสามารถของ AutoCAD ที่มีไลบราลี่สัญลักษณ์ต่างๆและเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานด้านอิเลคทรอนิคส์โดยเฉพาะ AutoCAD Electrical ยังทำให้ผู้ใช้งานได้เปรียบด้วยการลดเวลาในการทำงาน ทำให้สามารถใช้เวลาที่ลดไปทุ่มเทให้กับนวัตกรรมขององค์กรแทน

ความสามารถหลักของโปรแกรมที่น่าสนใจใน AutoCAD Electrical 2010

  • Circuit Builder สามารถสร้างระบบวงจรบนเงื่อนไขของแต่ละความต้องการต่างๆเช่น ตามแต่ละคอมโพเนนท์ การวางสายไฟ และ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละส่วนประกอบ
  • Green Design เครื่องมือสร้างเซอร์กิตใน AutoCAD Electrical 2010 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเพื่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • Motor Control of One-Line Circuits ใช้ไลบราลีสัญลักษณ์ใหม่แบบ One-line เพื่อใชสร้างไดอะแกรมควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะที่ลิ้งค์กันกับแบบในโปรเจค
  • No Wire Numbering for Wire Layers เลเยอร์ wire ขณะนี้มีหมายเลขสำหรับ “no wire” ให้เลือก
  • Electrical Audit เพียงแค่เครื่องมือ Electrical Audit แล้วคลิกบนแบบที่กำลังทำงานอยู่ โปรแกรมจะแสดงปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในแบบนั้น