ซินเนอร์จี้ซอฟต์ เอ็ดดูเคชั่น เซนเตอร์ จัดงานอบรม Autodesk Inventor 2016 ที่เชียงใหม่

 

 

 

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม Autodesk Inventor 2016 ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม Autodesk Inventor 2016 ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

เพื่อเป็นการยกระดับการออกแบบอุตสาหกรรม วิศวกรรม และออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในภาคเหนือของประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ ของบริษัท ออโตเดสก์ จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัดการอบรมการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ ภายใต้ชื่องาน Synergysoft : Autodesk Inventor 2016 training @ Chiangmai ขึ้น

 

โดยจัดให้มีการอบรม 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 204 สาขาวิชาช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติเข้าร่วมการอบรม
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเขียนแบบอุตสาหกรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ที่เวปไซต์ http://training.synergysoft.biz เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-737-9090 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่